Paylaş:
Bildirimler
Tümünü temizle

Yapay Zekada En Çok Kullanılan 9 Programlama Dili

3 Gönderiler
2 Üyeler
1 Reactions
481 Görüntüleme
xCoDex
(@xcodex)
Gönderiler: 12
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

Yapay Zekada En Çok Kullanılan 9 Programlama Dili

 

Python


Python, nesne yönelimli, yorumlamalı, birimsel ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Girintilere dayalı basit söz dizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır.

 

C++


C++, Bell Laboratuvarlarından Bjarne Stroustrup tarafından 1979 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmış, C'yi kapsayan ve çok paradigmalı, yaygın olarak kullanılan, genel amaçlı bir programlama dilidir. İlk olarak C With Classes olarak adlandırılmış, 1983 yılında ismi C++ olarak değiştirilmiştir.

 

JAVA


Java, Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış açık kaynak kodlu, nesneye yönelik, platform bağımsız, yüksek verimli, çok işlevli, yüksek seviye, hem yorumlanan hem de derlenen bir dildir.

 

Scala


Scala, hem nesne yönelimli programlamayı hem de işlevsel programlamayı destekleyen, statik olarak yazılmış güçlü bir genel amaçlı programlama dilidir. Kısa ve öz olacak şekilde tasarlanan Scala'nın tasarım kararlarının çoğu, Java eleştirilerini ele almayı amaçlamaktadır.

 

R Programlama Dili


R, istatistiksel hesaplama ve grafikler için yazılım ortamı olup aynı zamanda programlama dilidir. R Foundation tarafından desteklenen ve GNU Tasarısının parçası olan bir özgür yazılımdır.

 

Julia


Julia yüksek başarımlı üst düzey bir programlama dilidir. Nitelikli bir derleyici, dağıtık koşut yürütüm olanağı, sayısal hesaplamalarda yüksek doğruluk oranı ve geniş bir matematiksel işlev kütüphanesine sahip olan Julia'nın sözdizimi diğer yazılım geliştirme ortamlarında kullanılan dillerle benzerlik göstermektedir.

 

RUST


Rust; açık kaynak kodlu, çoklu paradigmalı, ilk olarak Mozilla tarafından dizayn edilen ve Rust Foundation tarafından geliştirilmekte olan; performansa, güvenliğe ve eş zamanlı işlem yapabilmeye odaklanmış bir sistem programlama dilidir. Rust, söz dizimi olarak C++ diline benzemektedir.

 

Lisp


Lisp, kullanımda olan en eski ve en güçlü programlama dillerinden biridir. John McCarthy'in 1958'de icat ettiği dilden türetilmiş birçok dile verilen genel ad olmakla birlikte, günümüzde çoğunlukla ANSI Common Lisp'in kısa adı olarak kullanılır. Diğer yaygın lehçeleri Emacs Lisp, Scheme ve AutoCAD'in Autolisp'idir.

 

Prolog


Yapay zekâ uygulamalarında kullanılan dördüncü nesil bilgisayar dili ailesinden olan bir mantık programlama dilidir.

1970'li yılların başlarında Fransa'nın Aix-Marseille Üniversitesi'nde Alain Colmerauer ve çalışma grubu tarafından icat edilmiştir. Fransızca "Programmation en Logique" kelimesinden gelmektir. Mantığın doğrudan doğruya bir bilgisayar dili olarak kullanılabilmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar da 1980 yıllarının başlarında da yoğunluk kazanmıştır. 1981 yılında Japonlar beşinci nesil bilgisayar projesini açıklamalarıyla da konuya olan ilgi büyük bir ölçüde artmıştır. Prolog üzerine çeşitli amaç ve seviyelerde birçok kitap yayınlanmış ve dilin bir standardı oluşmuştur.

Bilgisayarın belirli bir problemi çözebilmesi için kendisine problemle ve çözüm yoluyla ilgili bilgi verilmesi gereklidir. Programlama dilleri aracılığıyla insan bilgisayarlarla iletişim kurabilir. Prolog mantıksal ve sembolik düşünmeye uygun yapısıyla , problemin tanımlanması ve çözümü için gerekli yöntemlerin geliştirilmesi aşamalarında insanoğluna yardımcı olan bir araçtır.

Bir örnek verecek olursak Sokrat bir insandır ve Tüm insanlar ölümlüdür cümlelerinden , Sokrat ölümlüdür sonucuna varırız. Şimdi bu basit mantık probleminin bir prolog programı olarak nasıl ifade edilebileceğini görelim. Problem önce dilin iki öğesi olan, gerçekler ve kurallar aracılığıyla tanımlanır. Gerçekler, matematiksel aksiyomlar gibi, bir veya daha fazla nesne arasında bulunan bir ilişkiyi veya bir nesneyle ilgili bir özelliği, deklare etmek için yazılan Prolog tümceleridir.

 
Gönderildi : 13 Ocak 2023 15:32
Konu Etiketleri
Cedric
(@cedric)
Gönderiler: 2
Yeni Üye
 

Az çok Java biliyorum. Yapay zekada kullanılmasına sevindim. İlerde yapay zekaya el atabilirim demek ?

 
Gönderildi : 21 Ocak 2023 20:01
xCoDex reacted
xCoDex
(@xcodex)
Gönderiler: 12
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

Gönderen: @cedric

Az çok Java biliyorum. Yapay zekada kullanılmasına sevindim. İlerde yapay zekaya el atabilirim demek ?

Ben de C# diline hakimim aralarında görseydim iyidi ? 

 

 
Gönderildi : 23 Ocak 2023 17:14
Paylaş: